Gläntanskolan i Helsingborg

På Gläntanskolan tror vi på små undervisningsgrupper och det digitala klassrummet för att förbereda eleverna inför framtidens utmaningar. Atmosfären på skolan, som består av cirka 330 elever i F-9, präglas av härlig ambition och god kamratanda.

Från förskoleklass till nian kan du vara säker på att ditt barn får en säker och trygg skolgång. Skolan består av moderna lokaler anpassade för flexibel undervisning i ett expansivt område. Som ett resultat av Gläntanskolans ökande popularitet kommer skolan 2017 att få en ny tillbyggnad för fritidshemmet och F-3.