Du som förälder

Du som förälder är väldigt viktig för ditt barn. Ett bra samarbete med dig som förälder är A och O för vår verksamhet. Vi vill gärna lära känna dig och du är välkommen att vara med i verksamheten när du vill.

Vi har höga förväntningar på dig och ditt barn – och på oss själva. Vi förväntar oss att du som förälder visar intresse för hur det går för ditt barn i skolan. Det är viktigt att du intresserar dig för ditt barns vardag hos oss. För vi vet att det får ditt barn att känna sig betydelsefull. Delaktigheten från er föräldrar är viktig för skolans utveckling och därför är vi öppna för att ta del av era åsikter och för gärna en dialog tillsammans med er.

Vi uppmanar och uppmuntrar föräldrar att besöka skolan, föräldrar är alltid välkomna. Vi har en god kontakt med föräldrar och barn, i en positiv anda.