search error_outline

Förskoleklass

Förskoleklassen på Gläntanskolan fungerar som en bro mellan förskola och skola. Vi strävar alltid efter att möta eleven där de befinner sig i sin utveckling. Trygghet, glädje, gemenskap och nyfikenhet är ledord i vår verksamhet.

I förskoleklassen får eleven lära sig skolans grundläggande regler och rutiner, vår värdegrund, samt träna på sociala samspel. Vi utgår från en helhetssyn på eleven och elevens specifika behov. Hos oss bemöts varje elev var dag med värme och glädje. Vi ser dig och ditt barn som en unik tillgång hos oss.

Pedagogisk lek

Vi arbetar med olika former av logiska material och övar mycket på samarbete. Vi skapar, sjunger, samt utvecklar elevernas språk och logiskt tänkande. Den fria leken är ett viktigt inslag och vi uppmuntrar eleverna till att bygga och konstruera saker både inomhus och utomhus.

Rörelse = hälsa

Vi bedriver mycket verksamhet utomhus. Där har vi både fri lek och styrda aktiviteter. Varje vecka har eleverna en utedag. Då går vi iväg till någon lekplats eller ut i skogen. Alla elever har idrott i idrottshallen en gång per vecka. Där leker vi rörelselekar, provar på olika bollspel samt tränar på grovmotoriska övningar.
Fyra-fem veckor per termin åker vi till Simhallsbadet i Helsingborg och har Plask och Lek, vilket ger eleverna god vattenvana. Vi anser att detta är positivt för den fortsatta simundervisningen i skolan.

Språk, matematik och lek

I förskoleklassen har vi rikliga tillfällen med högläsning, både bildböcker och kapitelböcker. Vi tränar elevernas berättelse- och förståelseförmåga genom samtal kring boken och berättelsen. Vårt språk tränar vi genom en beprövad metod: Bornholmsmodellen. I modellen utgår man från helheten (meningar) som bryts ner i delar (ord och språkljud).

Inom matematik tränar vi våra siffror, siffrornas värde och betydelse. Vi för in matematiken i vår vardag och tränar upp vår matematiska medvetenhet. Vi skapar en matematisk förkunskap.

För att förbereda våra elever på digitala arbetssätt använder vi Ipads i vår undervisning. Eleverna skriver, läser, räknar, fotograferar, letar fakta och mycket annat.