search error_outline

Fritidshem

På Gläntanskolans fritidshem går cirka 165 elever. Vi är uppdelade på två avdelningar: Lilla och stora fritids.

Undervisningen i vårt fritidshem ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Detta sker genom att fritidshemmet har sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter.

I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer. Vi fokuserar på elevernas välmående och att ge en god omsorg.

Alla fritidshemmen finns i C-huset (nya byggnaden)

Lilla fritids – åk F + åk 1
Stora fritids – åk 2-6

Våra aktiviteter

Vi blandar planerade aktiviteter, inomhus och utomhus, med fri lek. Vi använder ofta och gärna vår härliga närmiljö där vi har närhet till både skog och lekplatser. Varje vecka har barnen ett stort utbud att välja mellan som till exempel idrott, skapande och utevistelse. Vi varvar helt valfria aktiviteter med styrda. Fritidshemmen har även börjat satsa på IT/digitala verktyg. Här har vi ett fantastiskt utbud och tillgång till ny teknologi som, 3d printer, Green screen, vr, programmering m.m. För oss är det viktigt att låta eleverna skapa sin egen verksamhet. Här är delaktighet och elevinflytande en kärnpunkt.

Hos oss får ditt barn, utifrån sina intressen och förutsättningar, både en meningsfull och stimulerande fritid med nya utmaningar.