Fritidshem

På Gläntanskolans fritidshem har eleven möjlighet att förankra sina teoretiska kunskaper i praktiken. Hos oss blir alla sedda och får känna sig unik och viktig. Eleven får möjlighet att uttrycka sina tankar och åsikter och mötas med respekt.

På vårt fritidshem går cirka 85 elever. Vi är uppdelade i två grupper: F-1 och årskurs 2-5, där Lilla fritids huserar i förskoleklassens lokaler och Stora fritids i åk 2 lokaler. Vi vill att barnen ska få en meningsfull tid hos oss och det uppnår vi genom nyfikenhet, inspiration, kommunikation och att vi har en vilja att förändra verksamheten utifrån barnens behov.

Pedagogisk lek

Dagarna fylls av allt från utelek och fysisk aktivitet i idrottshallen till bakning, pyssel och film. Under dagarna tränar eleven bland annat sin förmåga till kreativt skapande, att förstå och följa spelregler, agera inför grupp, gemenskap och initiativförmåga.
Vi tar emot eleverna på morgonen och fyller eftermiddagarna med roliga, lärorika och meningsfulla aktiviteter för dem.

Lämning och hämtning

Elev som lämnas mellan 06:00-06:30, lämnas på Gläntans förskola.
Vi serverar frukost 07.15 till samtliga elever som har börjat tidigt och mellanmål på eftermiddagen.
Eleven hämtas på sin egen avdelning fram till cirka 16:15, efter det slås alla avdelningar samman på Lilla fritids. Fritids stänger kl.18.00.
Det är viktigt att du som förälder säger HEJ till personalen och meddelar dem när du lämnar och hämtar ditt barn. Då vet vi när ditt barn har kommit till skolan och gått hem för dagen.

Telefonnummer

Lilla fritids (Fklass & år1) 042-10 45 74
Stora fritids (år2 – år5) 0723-96 02 39
Gläntans förskola (morgonomsorg) är 042-10 45 68