Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter till oss på skolan.

Gläntanskolan
Merkuriusgatan 200
254 72 Ödåkra

Skolledning

Ulrica Ekstrand, rektor
ulrica.ekstrand@helsingborg.se
Telefon: 042-10 37 33

Daniel Erlandsson, biträdande rektor
daniel.erlandsson@helsingborg.se
Telefon: 0768-70 41 11

Carolina Garphorn, biträdande rektor F-klass och fritids
carolina.garphorn@helsingborg.se
Telefon: 0708-32 81 71

Elevhälsan

Anna Jansons, skolsköterska
anna.jansons@helsingborg.se
Telefon: 042-10 47 27

Silvana Jönsson, skolkurator
silvana.jonsson@helsingborg.se
Telefon: 0732-31 18 75

Anna-Lena Tjäderborn skolpsykolog
Anna-Lena.Tjaderborn@helsingborg.se
Telefon: 0732-31 56 84

Expedition

Skolassistent
Lotta Knagg
lotta.knagg@helsingborg.se
Telefon: 042-10 47 70

Personal

Förskoleklass/fritids
Telefon: 042-10 45 74

Arbetslag team 1 (åk 1 och 2)
Telefon: 0768-567812

Arbetslag team 4-6
Telefon: 042-10 32 67

Arbetslag team 7-9
Telefon: 042-10 42 66