Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter till oss på skolan.

Gläntanskolan
Merkuriusgatan 200
254 72 Ödåkra

Skolledning

Ulrica Ekstrand, rektor
ulrica.ekstrand@helsingborg.se
Telefon: 042-10 37 33

Daniel Erlandsson, biträdande rektor
daniel.erlandsson@helsingborg.se
Telefon: 0768-70 41 11

Carolina Garphorn, biträdande rektor
carolina.garphorn@helsingborg.se
Telefon: 0708-32 81 71

Elevhälsan

Sofie Lundh, skolsköterska
sofie.lundh2@helsingborg.se
Telefon: 0733-13 02 53

Fredrik Tyrsing, skolkurator
fredrik.tyrsing@helsingborg.se
Telefon: 0708-17 55 18

Anna Lindström, skolpsykolog
anna.lindstrom2@helsingborg.se
Telefon: 0705-14 47 82

Louise Krabbe, specialpedagog
louise.krabbe@helsingborg.se

Therese Erlandsson, specialpedagog
therese.erlandsson@helsingborg.se

Expedition

Skolassistent
Lotta Knagg
lotta.knagg@helsingborg.se
Telefon: 042-10 47 70

Personal

Fritidshemmet årskurs F-1: 0732-31 56 64
Fritidshemmet årskurs 2-6: 0723-96 02 39

Årskurs F-1: 0768-56 78 10
Årskurs 2: 0768-56 78 12
Årskurs 3: 0722-46 03 73
Årskurs 4-6: 0729-66 68 15, 042-10 32 67
Årskurs 7-9: 042-10 32 68