Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter till oss på skolan.

Gläntanskolan
Merkuriusgatan 200
254 72 Ödåkra

Skolledning

Ulrica Ekstrand, rektor
Telefon: 042-10 37 33

Daniel Erlandsson, biträdande rektor
Telefon: 0768-70 41 11

Carolina Garphorn, biträdande rektor F-klass och fritids
Telefon: 0708-32 81 71

Elevhälsan

Anna Jansons, skolsköterska
Telefon: 042-10 47 27

Anira Möller, kurator
Telefon: 0708-70 15 68

Agnes Nilsson, skolpsykolog
Telefon: 070-869 41 26

Expedition

Skolassistent
Lotta Knagg
Telefon: 042-10 47 70

Personal

Förskoleklass/fritids
Telefon: 042-10 45 74

Arbetslag team 1 (åk 1 och 2)
Telefon: 0768-567812

Arbetslag team 4-6
Telefon: 042-10 32 67

Arbetslag team 7-9
Telefon: 042-10 42 66