Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter till oss på skolan.

Gläntanskolan
Merkuriusgatan 200
254 72 Ödåkra

Expedition

Skolassistent
Lotta Knagg
lotta.knagg@helsingborg.se
Telefon: 042-10 47 70

Skolledning

Ulrica Ekstrand, rektor
ulrica.ekstrand@helsingborg.se
Telefon: 042-10 37 33

Daniel Erlandsson, biträdande rektor
daniel.erlandsson@helsingborg.se
Telefon: 0768-70 41 11

Carolina Garphorn, biträdande rektor
carolina.garphorn@helsingborg.se
Telefon: 0708-32 81 71

Elevhälsan

Sofie Lundh, skolsköterska
sofie.lundh2@helsingborg.se
Telefon: 0733-13 02 53

Fredrik Tyrsing, skolkurator
fredrik.tyrsing@helsingborg.se
Telefon: 0708-17 55 18

Tobias Hänninen skolpsykolog
tobias.hanninen@helsingborg.se
Telefon: 0705-14 47 82

Therese Erlandsson, specialpedagog
therese.erlandsson@helsingborg.se

Louise Krabbe, Specialpedagog
louise.krabbe@helsingborg.se

Carina Jönsson, speciallärare
carina.jonsson2@helsingborg.se

Studie- och yrkesvägledare

rosel.nilsson@helsingborg.se
Telefon: 0732-31 12 48
Arbetstider
Måndagar 08.00-16.30
Fredagar 08.00-14.30

Personal

Fritidshemmet årskurs F-1: 0732-31 56 64
Fritidshemmet årskurs 2-6: 0723-96 02 39

Årskurs F-1: 0768-56 78 10
Årskurs 2-3: 0768-56 78 12
Årskurs 4-5: 0729-66 68 15, 042-10 32 67
Årskurs 6-7: 0729-66 68 15, 042-10 32 67
Årskurs 8-9: 042-10 42 66