Råd och stöd

På Gläntanskolan stöttar vi ditt barn att bli sitt bästa jag.

Elevhälsan

Gläntanskolan är en del av Helsingborgs stads skolor. Det innebär att vi har stöd och tillgång till elevhälsans hela kompetens med skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Elevhälsan arbetar främst hälsofrämjande och förebyggande och stödjer eleven i sin utveckling mot utbildningens mål. Gläntanskolan har också ett eget elevhälsoteam med skolsköterska, skolläkare, kurator och skolpsykolog.

Pedagogisk hjälp

På Gläntan arbetar två specialpedagoger och en speciallärare. Deras arbete är främst förebyggande och de hjälper till att skapa en god miljö i klassrummet som gynnar elevernas kunskapsutveckling och det sociala samspelet. De stödjer även skolans elever, pedagoger och föräldrar i det pedagogiska arbetet och är behjälpliga vid pedagogiska utredningar samt upprättande av åtgärdsprogram.

Studievägledning

Till vår studievägledare kan eleverna gå för att diskutera sin framtid och få vägledning.