Undervisning

Gläntanskolan är indelat i tre arbetslag: team F-3, team 4-6 och team 7-9.

På skolan har varje team en frihet att fritt utforma sitt arbetssätt. Teamen samarbetar med varandra för att gynna en bra gemenskap mellan klasserna. Detta har visat sig fungera väldigt väl på Gläntanskolan och idag har vi en bra stämning i korridorer och klassrum.