Digitala arbetssätt

På Gläntanskolan har eleverna i åk 1-3 tillgång till Ipads och eleverna i åk 4-9 har varsin Chromebook som de också får ta hem efter överenskommelse med föräldrarna.

Vår undervisning varvas med böcker, papper och penna samt digitala läromedel. Vi vill förbereda våra elever för den framtid som väntar dem, därför tycker vi det är viktigt att undervisa eleverna digital såväl som analogt. Vi undervisar också eleverna i källkritik och vad man ska tänka på när man är ute på nätet.

Våra elever skriver oftast sina texter i olika ämnen digitalt och vi använder Googles verktyg anpassade för skolmiljö: G suite. Fördelen med dessa verktyg är flera; bland annat kan lärarna se i realtid när eleverna skriver, de kan direkt ge feedback till det som eleverna gör och elever kan samarbeta i ett och samma dokument.