Programmering

Programmering är ett ämne som är på väg in i skolans värld. Gläntanskolan ligger i framkant och vi undervisar redan i detta ämne.

Bland annat har en klass arbetat med små digitala “humlor” som eleverna programmerar genom att trycka på knappar som talar om vart humlan ska gå. Eleverna fick också en djupare förståelse för programmering när de lekte robotar på idrotten. Att koppla ihop flera ämnen som arbetar med samma sak för att skapa en djupare förståelse ser vi som en självklarhet.
Våra äldre elever har under några år deltagit i arrangemanget “Hour of code” som arrangeras runt om i hela världen. Eleverna får då testa på att programmera i sina Chromebooks på en nivå som passar var och en.