Livsstil och hälsa

Gläntanskolan satsar på eleverna. Vi vill att de ska må bra, hela dagen. Därför tycker vi att rörelse är viktigt. Ibland bryter vi en längre lektion och har rörelse i klassrummet. Vi har också mycket rörelse på rasterna genom olika rastaktiviteter.

Vi är mycket glada för den nya idrottshallen som finns i anslutning till vår skola. Här kan vi utöva modern och kreativ idrott. Under de månader som vädret tillåter det så är vi också utomhus och idrottar i vår närmiljö.

På Gläntanskolan har vi gemensamma aktivitets- och friluftsdagar för de olika arbetslagen eller gemensamt för hela skolan, till exempel den årliga skoljoggen – där alla elever och pedagoger deltar och team Rynkeby skolloppet där eleverna springer till förmån för barn med allvarliga sjukdomar.

En av de saker som vi lägger extra tyngd på är elevernas simkunnighet. En handlingsplan följs och utvärderas för att säkerställa att eleverna når kunskapskraven. För de som behöver extra stöd sätts även extra resurser in. Vi ser till att eleverna får den livförsäkring som simkunnighet innebär.