Studiehandledning

På Gläntanskolan erbjuds alla elever studiehjälp.

En del klasser har det på schemat men alla kan stanna kvar efter skolan slutat och få hjälp av lärare. Olika årskurser har studiehjälp på olika dagar för att personalen ska kunna hjälpa så många som möjligt. Studiehjälpen är ett stöd för de elever som vill fördjupa sig i något eller för de som missat någon lektion. Man kan också få hjälp med ytterligare förklaringar på något man inte förstått på någon lektion.